Restaurování zvonů v kostele sv. Prokopa

Název akce: Restaurování dvou renesančních historických zvonů v kostele sv. Prokopa

Investor: Římskokatolická farnost Přepychy, 517 32  Přepychy čp. 1, IČO: 60885131

Zastoupená: P.ThLic. Augustínem Slaninkou, CM, děkanem a administrátorem farnosti

Sbírkové konto: 000035-1243470319/0800

DAROVACÍ SMLOUVA – pro farnost