Obnova budovy MŠ, čp. 167 – rekonstrukce rozvodů vody vč. rekonstrukce kuchyně

Jedná se o 3. etapu obnovy MŠ Přepychy. Nový vnější rozvod studené vody bude napojen na stávající potrubí v prádelně pod stropem. Stávající ocelové potrubí bude demontováno a nahrazeno polypropylénovým potrubím. Souběžně se studenou vodou bude veden rozvod teplé vody, který bude napojen ve stejné místnosti jako studená voda. Rozvody budou vedeny pod stropem a na konci trasy budou napojeny na stávající potrubí. Dojde i k napojení stávajících hydrantových skříní. celý nový rozvod vnitřního vodovodu bude proveden z tlakových platových trub PN 16. Připojovací potrubí bude svedeno vždy do výšky potřebné k napojení jednotlivých míst potřeby vody. Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou opatřeny izolací z pěnového polyethylenu PE. Pro myčku nádobí a pračku bude osazena podomítková zápachová uzávěrka s přívodem vody 1/2. Úpravy vnitřní kanalizace budou minimální. V podstatě dojde k napojení nových zařízení do stávající kanalizace v co nejkratších možných trasách tak, aby byl zachován příslušný spád a možnost odkanalizování zařizovacích předmětů. Na výstupu z objektu bude stávající kanalizace přerušena a bude odbočena k novému lapáku tuků. Nový rozvod elektroinstalace v kuchyni bude přizpůsoben dle požadavků jednotlivých technologií gastro. Pro jednotlivá zařízení budou připraveny samostatné vývody. Každé zařízení bude mít na stěně třípolóvý vypínač. Napojení rekonstruovaných prostor kuchyně zůstane stávající z rozvaděče HR.

Zhotovitel: KERSON spol. s r.o. Dobré

Cena díla bez DPH: 561.874,30 Kč