Přepychy – oprava místních komunikací

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení nutných oprav 12 dílčích úseků místních komunikací v obci Přepychy, které vykazují známky výrazného opotřebení. V rámci oprav dojde k vyfrézování vozovky v nutném rozsahu a nahrazení novým asfaltobetonovým povrchem.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

V měsíci červnu 2020 byly opraveny místní komunikace v Přepychách. Opravy provedla společnost STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové. Cena díla je 713 645,- Kč včetně DPH, Královéhradecký kraj poskytl naší obci neinvestiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 20POVU1-0035 ve výši 303 000,- Kč.

Děkujeme zastupitelům Královéhradeckého kraje za významnou podporu našeho projektu právě v této době! Dále děkujeme všem pracovníkům společnosti STRABAG a.s., zejména panu Ing. Zbyňkovi Pernicovi za skvělé provedení naší zakázky!