Seznam plánovaných odstávek elektrické energie v období 18.04.2019 (07:30 – 17:30) – plánovaná odstávka č. 110060645013

Přepychy

115 ,  116 ,  117 ,  118 ,  120 ,  121 ,  126 ,  130 ,  145 ,  149 ,  150 ,  180 ,  185 ,  217 ,  226 ,  58 ,  parc.č. 817/2 ,  parc.č. 856/2