Plán činnosti a rozpočet na rok 2014

Plán činnosti a rozpočet OS PP na rok 2014
1. Masopust – společně s SDH v sobotu dne 8. února 2014 – zodpovídá výbor
Rozpočet: 14.000,-Kč

2. Festival dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného – 5. ročník v sobotu dne 5. července 2014 – zodpovídá výbor
Rozpočet: 30.000,-Kč

3. Závod netradičních plavidel „O Přepyšské kormidlo“ – v sobotu 23. srpna 2014
Zodpovídá výbor
Rozpočet: 6.000,-Kč

4. Tematický ples – v sobotu 22. listopadu 2014 – (návrh Hippie styl – téma bude definitivně upřesněno v průběhu roku) – zodpovídá výbor
Rozpočet: 10.000,-Kč

5. Rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci s Obecním úřadem v neděli 30. listopadu 2014 – zodpovídá výbor
Rozpočet: 2.000,-Kč

6. Zpívání u kostela – společně se ZŠ – v úterý 23. 12. 2014
Zodpovídá výbor
Rozpočet: 3.000,-Kč

7. Prezentace činnosti OS PP a její pravidelná aktualizace a doplňování na webových stránkách obce Přepychy, v podkapitole společenských organizací – ve spolupráci s Janou Zilvarovou a OÚ – zodpovídá jednatel OS

8. Toulky přepyšskou minulostí – vedení pravidelné rubriky v Přepyšském zpravodaji –  zodpovídá Vladimír Zdeněk st.

9. Výroční členská schůze – 10. ledna 2015 – zodpovídá výbor
Rozpočet: 2.000,-Kč

10. Ediční akce – vydání publikace „Přepyšské proměny“ (pracovní název) obrazové zmapování domů v historii a dnes – zodpovídají Zdenka Seidelová a Vladimír Zdeněk st.
Rozpočet: řešit sponzorsky

11. Administrativa a propagace
Rozpočet: 5.000,-Kč