Plán činnosti a rozpočet na rok 2013

Plán činnosti a rozpočet na rok 2013

1. Masopust – podmíněno spoluúčastí SDH-dne 9. února 2013–zodpovídá výbor
Rozpočet: 14.000,-Kč

2.  Festival dechových hudeb Přepychy Karla Pšeničného–4. ročník dne 5. července       2013–zodpovídá výbor
Rozpočet: 25.000,-Kč

3.  Závod netradičních plavidel „O Přepyšské kormidlo“–24. srpna 2013-zodpovídá
výbor
Rozpočet: 5.000,-Kč

4.  Tematický ples–23. listopadu 2013–(téma bude upřesněno v průběhu roku)-
zodpovídá výbor
Rozpočet: 10.000,-Kč

5.  Výroční členská schůze–7. prosince 2013–zodpovídá výbor
Rozpočet: 2.000,-Kč

6.  Rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci s Obecním úřadem–1. prosince 2013–     zodpovídá výbor
Rozpočet: 2.000,-Kč

7.  Zpívání u kostela – společně se ZŠ – 23. 12. 2013-zodpovídá výbor
Rozpočet: 3.000,-Kč

8.  Pomoc ZŠ Přepychy při dětské akci ve Dříznech–15. června 2013-zodpovídá výbor
Rozpočet: 2.000,-Kč

9.  Prezentace činnosti OS PP a její pravidelná aktualizace a doplňování na webových
stránkách obce Přepychy, v podkapitole společenských organizací–ve spolupráci
s Janou Zilvarovou a OÚ-zodpovídá jednatel OS

10.Toulky přepyšskou minulostí-vedení pravidelné rubriky v Přepyšském zpravodaji-
zodpovídá Vladimír Zdeněk st.

11.Investiční akce–nákup dataprojektoru; banner na Přepyšské kormidlo–zodpovídá
výbor
Rozpočet: do15.000,-Kč

12.Administrativa a propagace
Rozpočet: 5.000,-Kč