Oprava veřejného osvětlení v obci Přepychy – Etapa I

Předmětem plnění zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v opravě a údržbě soustavy veřejného osvětlení podél silnice II/304 a místní části obce „za požární zbrojnicí“. Zejména výměna stožárů veřejného osvětlení za nové bezpaticové pozinkované stožáry, instalace nové kabeláže ve sloupech a výměna stávajících svítidel za nová LED svítidla s možností autonomního stmívání.

Zhotovitel: D-energy s.r.o. Rychnov nad Kněžnou

Cena díla celkem bez DPH: 719.000,-Kč