Autoři vítězných fotografií  soutěže Přepychy očima objektivu budou slavnostně vyhlášeni na jednání zastupitelstva obce, které se koná  ve středu 29. června od 19:00 hodin v Restauraci Katka. Zároveň bude oceněn úspěšný luštitel křížovky Přepyšského zpravodaje  2016/1.