Oznamujeme našim občanům, že obnovený katastrální operát je vyložen k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě do pátku 10.11.2017. Námitky k novému stavu přijímá katastrální úřad Rychnov nad Kněžnou do 25.11.2017. Obnovený katastrální operát bude vyhlášen dnem 28.11.2017. Na pozdější námitky nebude brán zřetel.