Obnova drobných sakrálních staveb v obci

Obec Přepychy podala dne 28.4.2016 Ministerstvu pro místní rozvoj žádost o dotaci na akci „Obnova drobných sakrálních staveb v obci“.
Dne 24.5.2016 vydalo MMR ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace pod id.číslem 117D815004139. Výše dotace 105.287,-Kč, z rozpočtu obce 45.123,-Kč.
Dodavatel: Martin Hůlka, Kamenosochařské práce, Bohuslavice nad Metují 124, 549 06, IČ: 45589615. Cena o dílo činí 150.410,-Kč.
Termín realizace: 18.4.2016-30.11.2016.
Opravované sochy: Sv. Ján, Kříž na kopci, Kříž u Kárníkových

Akce je rozpracována.