Z důvodu rekonstrukce budovy Obecního úřadu Přepychy čp. 5, jsou kanceláře obecního úřadu a Pošty Partner přestěhovány na adresu Přepychy čp. 66.