Benefiční koncert na obnovu varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Účinkuje jeden z nejlepších současných českých houslistů a popularizátor houslové hry Jaroslav Svěcený. Organizátoři: ThLic. Augustin Slaninka, CM; Zdeňka Seidelová, starosta obce. Program ZDE.