Mimořádné opatření bylo dne 9.10. zveřejněno na úřední desce a elektronické úřední desce a tím byla splněna povinnost informovat občany!