V souvislosti s přípravou druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji, tzv. kotlíkových dotací, pořádá Královéhradecký kraj v sousedním Opočně informační seminář pro občany. 2. výzva podání žádostí o dotaci by měla být zahájena po prázdninách a bylo by dobré, aby se zájemci z Opočna a okolních obcí seznámili s podmínkami dotace v dostatečném předstihu a využili tak vstřícného přístupu poskytovatele dotace. Na setkání bude srozumitelně a jasně přiblížena problematika čerpání dotace, způsob podání žádosti, definici způsobilých výdajů a jejich proplácení. Dále bude občanům nabídnuta metodická pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu. Je též nutné občany varovat před firmami a obchodníky s dotacemi, které slibují zprostředkování dotace na klíč, neboť se jedná o jednoduchou administrativní záležitost, kterou zvládne každý sám. Seminář se uskuteční v úterý, dne 14. června v 18.00 hod. v Kodymově národním domě v Opočně. Seminář je zdarma.