Více informací k odpadovému hospodářství naleznete v záložce “Pro občany” – “Odpady”.