Více informací k odpadovému hospodářství naleznete v záložce „Pro občany“ – „Odpady“.