OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Od 1.4.2020 mohou OSVČ žádat o ošetřovné za měsíc březen ve výši 424 Kč/den

V případě nejasností volejte Obecní živnostenský úřad Dobruška – tel. 606 650 344

Info o programu najdete na:
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

Elektronická žádost zde:
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

  • pokud bude žádost odesílána poštou, je třeba obálku označit „fpmpo20“ a NEOTVÍRAT
  • povinnou přílohou žádosti je potvrzení o uzavření školy nebo mateřské školy