Kontejnery ze stanoviště na kopci u Jelenových čp. 121 byly trvale přemístěny k místní komunikaci směrem ke Kašparovým čp. 217. Děkujeme za pochopení.