Poplatky za psy, komunální odpad a stočné můžete uhradit na pobočce Pošty Partner Přepychy v úředních hodinách.

Při úhradě poplatku vám bude vydána nová svozová známka. Svozová firma bude tolerovat na svozových nádobách známku na rok 2022 do konce měsíce ledna 2023.

Všechny poplatky bude také možné uhradit převodem z Vašeho účtu. Prosíme všechny zájemce o platbu převodem, aby kontaktovali přímo pracovnici Pošty Partner paní Janu Štěpánkovou,     e-mail: jana.stepankova@prepychy.cz. Na základě vaší žádosti vám bude zaslán přehled všech poplatků s uvedením částky a příslušných variabilních symbolů.