VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU AKTUÁLNĚ – CO PLATÍ

HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ

NÁVRH UVOLŇOVÁNÍ ŠKOL

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ – DUBEN

Od 11.05.2020 do 07.06.2020 mohou OSVČ žádat o ošetřovné za měsíc duben ve výši 500 Kč/den

Info o programu najdete na:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

Elektronická žádost zde:
https://osetrovne.mpo.cz/zadost/

  • pokud bude žádost odesílána poštou, je třeba obálku označit „fpdub“
  •  povinnou přílohou žádosti je OPĚT potvrzení o uzavření školy nebo mateřské školy

V případě nejasností volejte Obecní živnostenský úřad Dobruška – tel. 606 650 344

KOMPENZAČNÍ BONUS 25 TISÍC KORUN PRO OSVČ
Od 10.04.2020 mohou OSVČ žádat o jednorázový kompenzační bonus ve výši 25 tis. Kč. V případě nejasností volejte místně příslušný finanční úřad, popřípadě Obecní živnostenský úřad Dobruška – tel. 606 650 344
Základní požadavky pro splnění podmínek zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055

Žádost o kompenzační bonus (pdf soubor nebo webová aplikace) zde:  https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687                                                                                                                             – pod formuláři jsou uvedeny možnosti, jak žádost odeslat

 

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ
Od 1.4.2020 mohou OSVČ žádat o ošetřovné za měsíc březen ve výši 424 Kč/den. V případě nejasností volejte Obecní živnostenský úřad Dobruška – tel. 606 650 344. Info o programu najdete na:
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/ 

Elektronická žádost zde:
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/zadost/

  • pokud bude žádost odesílána poštou, je třeba obálku označit „fpmpo20“ a NEOTVÍRAT
  • povinnou přílohou žádosti je potvrzení o uzavření školy nebo mateřské školy

 

LETÁKY

COVID-19 – Nezapomínejte

Leták_kontakty

Leták – vstup pouze s rouškou

Rady a doporučení pro domácí karanténu

LÉKAŘI

Ordinační doba MUDr. Vojtová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Rozhodnutí starostky ze dne 19.4.2020

Rozhodnutí starostky ze dne 20.3.2020

Uzavření MŠ Přepychy

INFORMACE MěÚ OPOČNO A MěÚ DOBRUŠKA

Nabídka sociální pomoci

Mimořádné opatření MěÚ Opočno

Uzavření Městského úřadu Dobruška

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Rozhodnutí hejtmana č. 2 – roušky

FINANČNÍ SPRÁVA

Tisková zpráva FÚ

VLÁDA

Usnesení vlády č. 217

Usnesení vlády č.215

Informace vlády

Vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ

Informace k nouzovému stavu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Mimořádné opatření – Chytrá karanténa

Mimořádné opatření – správní úřady

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory

Doporučení MZ ČR

Mimořádné opatření z 10.3.2020 – zákaz konání akcí nad 100

Mimořádné opatření z 10.3.2020 – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020

Mimořádné opatření – zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí

MINISTERSTVO VNITRA

Znovuzavedeni uzavření státní hranice

ROZHODNUTÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA

Rozhodnutí diecézního biskupa

SBÍRKA ZÁKONŮ

Sbírka zákonů 87-2020

Sbírka zákonů 86-2020

Sbírka zákonů 85-2020

Sbírka zákonů 84-2020

Sbírka zákonů 83-2020

Sbírka zákonů 82-2020

Sbírka zákonů 81-2020

Sbírka zákonů 80-2020

Sbírka zákonů 76-2020

Sbírka zákonů 75-2020

Sbírka zákonů 74-2020

Sbírka zákonů 73-2020

Sbírka zákonů 72-2020

Sbírka zákonů 70-2020

Sbírka zákonů 69-2020

Sbírka zákonů 66-2020

Sbírka zákonů 65-2020

Sbírka zákonů 62-2020

Sbírka zákonů 59-2020

Sbírka zákonů 58-2020

Sbírka zákonů 57-2020

Sbírka zákonů 56-2020

Sbírka zákonů 54-2020

Sbírka zákonů 53-2020

Sbírka zákonů 52-2020

Sbírka zákonů 51-2020

Sbírka zákonů 48-2020

Sbírka zákonů 47-2020

Sbírka zákonů 45-2020

Sbírka zákonů 37-2020

Sbírka zákonů 35-2020

Sbírka zákonů 34-2020

Sbírka zákonů 31-2020

Sbírka zákonů 30-2020

DOPRAVA

Informační leták – dálkové linky

Přehled změn – dálkové linky + dopad na dotované

Návrh omezení železniční dopravy COVID-19

Dopis obce – informace o dopravní obslužnosti COVID-19

JAK NAKLÁDAT S ODPADEM

Nakládání s odpadem