Po dobu uzavírky silnice II/320 Přepychy – Záhornice bude svoz popelnic společností Marius Pedersen prováděn dle platného rozpisu. V případě, že stav stavby neumožní příjezd svozového vozu do dané lokality, budou připravené popelnice pracovníky technických služeb obce Přepychy ve spolupráci s pracovníky stavby svezeny k odvozu odpadu mimo komunikaci ke kostelu a na Bukovkách, prázdné budou vráceny zpět. Pro tento případ dostali obyvatelé lokality samolepky s čísly popisnými pro označení popelnice, aby nedošlo k záměně.

Rovněž listovní a balíkové zásilky budou doručovány denně v normálním provozním režimu. V případě znepřístupnění komunikace budou objemné balíkové zásilky ukládány k převzetí na Poště Partner Přepychy.