Humanitární pomoc

MS ČČK Přepychy uspořádala ve spolupráci s Diakonní Broumov dne 8.7.2009 mimořádnou sbírku na pomoc zatopeným oblastem. Podařilo se shromáždit hygienické potřeby, čistící prostředky, balení pitné a kojenecké vody a též nářadí. Dne 13.7.2009 byla sbírka předána Diakonii Broumov.

Někteří přepyšští občané věnovali postiženým oblastem i finanční prostředky. Celkem bylo vybráno 3 500,- Kč s tím, že budou za tyto prostředky nakoupeny další potřebné věci. MS ČČK věnovala též 2 000,- Kč ze svého konta a tak konečná celková částka vybraných peněz činila 5 500,- Kč. Bylo rozhodnuto, že tyto prostředky budou zaslány vybrané postižené obci. V našem případě obdržela tyto prostředky obec Bernartice nad Odrou.

Děkujeme všem občanům za vstřícný přístup a za humanitární dary.

Výbor MS ČČK Přepychy