Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy

Dne 15.4.2016 podala Obec Přepychy žádost o dotaci.