Rozpracovaná investice.
Dodavatel: STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, IČ: 25932381, DIČ: 25932381.
Cena o dílo: 1.764.627,15 Kč
Realizace: srpen 2016 – 20.12.2016.
Obec Přepychy požádala o poskytnutí finančních prostředků  Státní fond dopravní infrastruktury. Žádost o příspěvek byla schválena – ISPROFOND 5527510119, obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků.

screenshot_1