Skupina ČEZ přestane oznamovat odstávky proudu letáky a nově je nahradí informacemi do emailu nebo prostřednictvím SMS. Zaregistrovat se můžete na oficiálních webových stránkách.