Spolek PROVARHANY, obec Přepychy a Římskokatolická farnost Přepychy si Vás dovolují pozvat na benefiční koncert Vladimíra Jelínka a Lukáše Koblásy se žáky varhanní třídy při ZUŠ v Dobrušce. Koncert se koná ve středu 26. dubna od 18 hodin v kostele svatého Prokopa v Přepychách. Výtěžek koncertu bude věnován na obnovu varhan v kostele svatého Prokopa v Přepychách.