Spolek PROVARHANY, obec Přepychy a Římskokatolická farnost Přepychy Vás společně zvou na benefiční koncert ve čtvrtek 8. září od 17.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Přepychách. Vystoupí naši vzácní hosté Václav Hudeček – housle a Martin Hroch – cembalo. Tento koncert je součástí cyklu benefičních akcí, jejichž výtěžek je určen na obnovu varhan v kostele sv. Prokopa, postavených roku 1872 rychnovským varhanářem Amandem Hanischem.
PLAKÁT