Spolek PROVARHANY, obec Přepychy a Římskokatolická farnost Přepychy si Vás dovolují pozvat na  benefiční koncert Jakuba Jana Ryby – Česká mše vánoční. Koncert se koná v úterý 27.12. od 17 hodin v kostele svatého Prokopa v Přepychách.

PLAKÁT