Zveme všechny příznivce turistiky na tradiční výšlap na rozhlednu Osičina, který se uskuteční ve středu 8. května. Sejdeme se v Přepychách na parkovišti u Tesonu v 10 hodin. S sebou vezměte něco na opékání, drobné občerstvení je možno zakoupit i na rozhledně.