Velikonoce – Svátky jara

Zahrádkáři zvou na 22. velikonoční výstavu do Častolovic, která se uskuteční v celém výstavním areálu od 31.3. 2023 do 2.4. 2023 s názvem VELIKONOCE SVÁTKY JARA a bude otevřena každý den od 09,00 hod. do 17,00 hod., v neděli do 16,00 hod.

Vystavovatelé z celých východních Čech budou ukazovat velikonoční tradice, zvyklosti, staročeská řemesla ve spojitosti se zahrádkářskou tematikou.

Připraven je i doprovodný program a bohaté občerstvení. Parkovné je zdarma. Bližší na tel. 721 311 719 .