Pan Ing. Josef Vostřez s rodinou Vás zve na 19. ročník rybářských závodů. Akce se koná ve dnech 30. července od 7 hodin a 31. července od 8 hodin u rybníků Obecník a Farský. Občerstvení zajištěno.