SDH Přepychy Vás zve na Přepyšsku noc. V sobotu 29. července od 20:00 hodin u hasičské zbrojnice. Hudba SONG, občerstvení zajištěno.