Římskokatolická farnost, děkanství Dobruška pořádá poutní výlet do rodiště sv. Vojtěcha, velkého a významného Čecha a světce, do Libice nad Cidlinou. Na zpáteční cestě bude prohlídka Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Odjezd v sobotu 28.4.2018 z autobusové zastávky Laichterova v Dobrušce v 7.00 hod., v Opočně v 7.10 od Kodymova domu. Zájemci, přihlaste se na Obecním úřadu nebo na děkanství v Dobrušce, tel. 731 604 055.