Sběr starého papíru

Základní škola vyhlašuje sběr papíru. Do konce měsíce května můžete přivážet pod školní přístřešek řádně roztříděný a svázaný papír. kategorie – noviny a časopisy – svázat kategorie – kartonové obaly – řádně sešlápnuté a svázané ostatní papír – svázat nebo uložit do...

11.06. Dvořákův festival

V rámci 66. ročníku Dvořákova festivalu pořádá obec Přepychy pod záštitou starostky Zdeňky Seidelové koncert pana Jiřího Stivína, českého jazzového hudebníka a pana Václava Uhlíře, hra na varhany. Koncert se koná v sobotu 11. června od 18 hodin. Vstupenky je možné...

11.06. Týden kostelů

Obec Přepychy Vás u příležitosti Týdne kostelů srdečně zve v sobotu 11. června od 9 do 11 hodin na komentované prohlídky vnitřních prostor kostela sv. Prokopa. Můžete si prohlédnout zvony, varhany, heraldické památky, nahlédnout bude možné i do podzemní...