Úřední hodiny OÚ Přepychy a Pošty Partner do 23.12.2020

V souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 1295 ze dne 10.12.2020 o přijetí krizového opatření v souvislosti s nákazou SARS-CoV-2-COVID-19 byla Obecním úřadem Přepychy přijata krizová opatření. Prosíme občany, aby v případě jednání s Obecním úřadem upřednostňovali písemný,...