Brigáda na tenisovém kurtu

Brigáda na tenisovém kurtu se koná v neděli 30. dubna od 9:00 hod. S sebou vezměte kbelíky a lopaty, případně kolečko.

Benefiční koncert-Jiří Stivín

ThLic. Augustín Slaninka, MC, Zdeňka Seidelová, starostka obce, Kulturní komise obce Přepychy  a Spolek PROVARHANY si Vás dovolují pozvat na benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na obnovu historických Hanischových varhan v kostele sv. Prokopa v Přepychách. V...