Český varhanní festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 300 varhanních koncertů a také exkurzí u významných historických nástrojů pro tisíce nadšených posluchačů a obdivovatelů varhan v celé České republice.Také v naší obci se nachází velmi hodnotné varhany, které jsou významným článkem ve vývoji českého varhanářství. Koncert v rámci 12. ročníku Českého varhanního festivalu 2018 se v kostele sv. Prokopa v Přepychách uskuteční v neděli 19. srpna se začátkem v 18 hodin. Vystoupí Gabriela Eibenová – soprán a Adam Viktora – varhany. Podstatnou součástí tohoto koncertu bude exkurze přímo u varhan s výkladem o jejich stavbě, ovládání a historii. Koncert se koná pod záštitou starostky obce Přepychy, vstupné dobrovolné. Bližší informace na stránkách českévarhany.cz .