Zveme naše občany na vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2017, které se koná na Jarmarku venkova v Luhačovicích v sobotu 16. září. Odjezd autobusu v 7 hodin ráno od hasičské zbrojnice. Doprava zdarma. Rezervace míst a program slavnostního vyhlášení u paní Štěpánkové na pobočce POŠTY PARTNER. Návrat ve večerních hodinách.

Program v sobotu 16. září
7:00 – 8:30 hod.               příprava Jarmarku venkova (samotný jarmark bude od 9 do 17 hod.) – Lázeňské náměstí
11:00 hod.                        oficiální zahájení Jarmarku venkova – Lázeňské náměstí, Luhačovice
14:00 hod.                        zahájení hlavního programu Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem
16:00 hod.                       vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2017- Lázeňské náměstí, Luhačovice
17:30 hod.                       slavnostní setkání Zlatých 2017 a vyhlašovatelů soutěže – Hotel Ambra