Záchranný archeologický výzkum na pohřebišti kultury popelnicových polí z mladší doby kamenné probíhá od 3. do 21. července u rozhledny Osičina. V neděli 16. července od 16.00 hodin a ve středu 19. července od 17. 00 hodin probíhají dny otevřených dveří. Více informací naleznete v prodejně potravin, u paní Karlíčkové nebo plakátovacích plochách.