Obecní úřad v Přepychách nabízí občanům zajištění vývozu odpadních vod ze žump, septiků a ČOV. Vývoz odpadních vod se uskuteční ve středu 15. a ve čtvrtek 16. května 2024.

Objednávky vývozu jsou přijímány U paní Karlíčkové, U Milana, nebo na Poště Partner do 6. května 2024.