V souvislosti s aktuálními krizovými opatřeními Vám zasíláme základní informace k Výzvě č. 2 týkající se programu COVID – Nájemné pro podnikatele.  

PODPORA PODNIKATELŮ POSTIŽENÝCH ŠÍŘENÍM KORONAVIRU

COVID – NÁJEMNÉ  (Výzva 2) 

Od 21. října 2020 do 21. ledna 2021 mohou podnikatelé, jimž byla uzavřena pronajatá provozovna nebo omezen její provoz, žádat o podporu z programu COVID – Nájemné.   

Rozhodným obdobím pro podporu jsou měsíce červenec, srpen a září 2020. 

Info o programu najdete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/  

O podporu lze žádat pouze elektronicky zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/NajemneII

(informační systém obsahuje všechny formuláře pro vyplnění žádosti)  

 Metodická pomoc žadatelům:

e-mail: covidnajemne@mpo.cz

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO

e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz

tel.: 841 135 135