V sobotu 11. ledna proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 bude použit na pomoc lidem v nouzi a zdravotně postiženým. Děkujeme za Vaši solidaritu a pomoc.