Přednáška p. PhDr. Ondřeje Tikovského, Ph.D., která se koná v zámecké tabulnici.