Vážení občané, využijte mimořádné příležitosti vidět zblízka Codex Gigas!

Spolek ABAKUS společně s Knihařstvím Jiří Fogl a Pavlína Rambová Žamberk poskytne možnost seznámit se s kopií největší rukopisné knihy světa, která byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v podlažickém klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Toto obdivuhodné dílo, tzv. Ďáblovu bibli si může veřejnost prohlédnout v úterý 10. prosince mezi 10. a 11. hodinou v ZŠ Přepychy nebo případně mezi 17. a 18. hodinou v Knihovně u Mokřinky v Mokrém.

Dokument – Ďáblova bible