Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 v obci Přepychy činí 28.661,-Kč. Všem dárcům děkujeme.