V sobotu 8. ledna od 10 hodin proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 bude použit na pomoc lidem v nouzi a zdravotně postiženým. Děkujeme za Vaši solidaritu a pomoc.