Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 v obci Přepychy, Záhornice a Zádolí činí 33.182,-Kč. Všem dárcům děkujeme!