V rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se v sobotu 2. dubna koná akce „Ukliďme Přepychy“. Sejdeme se v 9 hodin před Potravinami Milan. Pytle a rukavice zajištěny, nezapomeňte na pevnou obuv. Akce se koná pod záštitou Ing. Aleše Píchy ml., telefon: 723 827 982. Více informací na www.UklidmeCesko.cz