Úřední deska 2021

SouborDatum vyvěšeníDatum sejmutí
2021/056) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 30.7.202122.07.2021
2021/055) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 27.7.202116.07.2021
2021/054) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH08.07.2021
2021/053) OZNÁMENÍ DSO VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH25.06.2021
2021/052) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 1.7.202123.06.202101.07.2021
2021/051) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY22.06.202108.07.2021
2021/050) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH17.06.2021
2021/049) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH14.06.202108.07.2021
2021/048) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 24.6.202114.06.202124.06.2021
2021/047) OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
- 1. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe
- 2. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje
- 3. Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry
- 4. Seznam obcí podle mezinárodních oblastí povodí na území České republiky
01.06.202108.07.2021
2021/046) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 7.6.202128.05.202107.06.2021
2021/045) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY ZA ROK 2020
- 1. Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2020
- 2. Rozvaha k 31.12.2020
- 3. Výkaz Zisku a ztráty k 31.12.2020
- 4. Příloha k 31.12.2020
- 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020
- 6. Finanční vypořádání dotací a návratných fin. výpomocí
- 7. Inventarizační zpráva za rok 2020
- 8. Výpis z účtu k 31.12.2020
- 9. Pokladní kniha k 31.12.2020
27.05.202124.06.2021
2021/044) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 7.6.202126.05.202107.06.2021
2021/043) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PŘEPYCHY ZA ROK 2020
- 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020
- 2. Finanční vypořádání dotací 2020
- 3. Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2020
- 4. Rozvaha k 31.12.2020
- 5. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- 6. Příloha k 31.12.2020
- 7. Inventarizační zpráva za rok 2020
- 8. Rozvaha ZŠ a MŠ k 31.12.2020
- 8.1. Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ k 31.12.2020
- 8.2. Příloha ZŠ a MŠ k 31.12.2020
- 8.3. Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ k 31.12.2020


20.05.202114.06.2021
2021/042) POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 202018.05.202123.06.2021
2021/041) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ ZA ROK 2020
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2020
- Finanční vypořádání dotací 2020
- Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2020
- Rozvaha k 31.12.2020
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
- Příloha k 31.12.2020
- Inventarizační zpráva za rok 2020
13.05.202017.06.2021
2021/040) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 11/202113.05.202113.5.2024
2021/039) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE11.05.202108.07.2021
2021/038) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH10.05.202114.06.2021
2021/037) POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ30.04.202123.06.2021
2021/036) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ23.04.202107.06.2021
2021/035) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 3.5.202123.04.202103.05.2021
2021/034) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 29.4.202120.04.202129.04.2021
2021/033) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH14.04.202110.05.2021
2021/032) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH14.04.202117.06.2021
2021/031) ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ STAROSTKY OBCE12.04.202110.05.2021
2021/030) OZNÁMENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH08.04.202125.06.2021
2021/029) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ AKTUALIZACE č. 3 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KHK06.04.202130.04.2021
2021/028) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH06.04.2021
2021/027) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 12.4.202129.03.202112.04.2021
2021/026) ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ PŘEPYCHY29.03.2021
2021/025) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY29.03.202114.04.2021
2021/024) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH19.03.202114.04.2021
2021/023) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 25.3.202113.03.202125.03.2021
2021/022) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 18.3.202108.03.202118.03.2021
2021/021) NÁVRH ROZPOČTU DSO VRCHY 202101.03.202125.03.2021
2021/020) SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ25.02.202107.06.2021
2021/019) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 202025.02.202112.04.2021
2021/018) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 25.2.202116.02.202125.02.2021
2021/017) ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ STAROSTKY OBCE15.02.202112.04.2021
2021/016) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE PŘEPYCHY 2022 - 202408.02.202119.3.2021
2021/015) NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŘEPYCHY NA ROK 202108.02.202119.3.2021
2021/014) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU01.02.202118.02.2021
2021/013) NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 2022-202401.02.202118.03.2021
2021/012) NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ NA ROK 202101.02.202118.03.2021
2021/011) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 2/2021 PRONÁJEM V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII
PŘÍLOHA ZÁMĚRU č. 2/2021
25.01.202110.02.2021
2021/010) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 1/2021 PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
PŘÍLOHA ZÁMĚRU č. 1/2021
25.01.202110.02.2021
2021/009) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ PŘEPYCHY A POŠTY PARTNER25.01.202115.02.2021
2021/009) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ PŘEPYCHY A POŠTY PARTNER25.01.202115.02.2021
2021/008) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 2.2.202125.01.202102.02.2021
2021/007) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 2.2.202125.01.202102.02.2021
2021/006) OZNÁMENÍ CENY PRO VODNÉ PLATNÉ OD 1.1.202118.01.202119.03.2021
2021/005) ZÁMĚR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE č. 4/2021 DAROVAT NEMOVITOSTI V k.ú. PŘEPYCHY U OPOČNA OBCI PŘEPYCHY13.01.202108.03.2021
2021/004) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH13.01.202119.03.2021
2021/003) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 21.1.202112.01.202121.01.2021
2021/002) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ PŘEPYCHY A POŠTY PARTNER11.01.202125.01.2021
2021/001) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 15.1.202105.01.202115.01.2021
2020/135) MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - DOČASNÉ OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ PŘEPYCHY A POŠTY PARTNER PŘEPYCHY29.12.202011.01.2021
2020/134) OZNÁMENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH29.12.202008.04.2021
2020/133) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MUD 12459/202017.12.202004.01.2021
2020/132) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH17.12.202013.01.2021
2020/131) VÝŠE POPLATKU ZA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 1.1.202117.12.202019.03.2021
2020/126) USNESENÍ O NAŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ23.11.202020.01.2021
2020/119) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH3.11.202006.04.2021
2020/100) NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ VLASTNÍCI15.09.2020
2020/050) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY06.04.202031.12.2022
2019/103) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY10.12.201931.12.2022
2019/072) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA10.09.201931.12.2022
2018/041) 41/2018) JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE25.05.2018
2016/075) 75) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA7.11.2016
2016/020) 20) VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA26.04.2016