Vyberte stránku

Vyhlášky a opatření obce

Nařízení obce č. 1/2016 Zákaz podomního prodeje Stáhnout soubor
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 O systému nakládání s komunálním odpadem Stáhnout soubor
Nařízení obce č. 3/2009 Úprava ceny stočného Stáhnout soubor
Nařízení obce č. 2/2009 Úprava výše nájemného Stáhnout soubor
Nařízení obce č. 1/2004 Úprava ceny stočného Stáhnout soubor
Nařízení obce č. 2/2003 Úprava výše ceny za nájem hrobového místa Stáhnout soubor
Vyhláška č. 4 /2002 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přepychy, včetně systému nakládání se stavebním odpadem Stáhnout soubor
Vyhláška č. 3a/2002 O místních poplatcích – dodatek k užívání veřejného prostransví Stáhnout soubor
Opatření č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště Stáhnout soubor
Vyhláška č. 1a/2002 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálního odpadu Stáhnout soubor
Vyhláška č. 1/2001 O výši koeficientu daně z nemovitostí Stáhnout soubor

 

Dokumenty  jsou pro snadné prohlížení a tisk zpracovány do formátu PDF.