Vyberte stránku

Úřední deska 2017

SouborDatum vyvěšeníDatum sejmutí
66/2017) GRAND PRIX KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
MAPA
18.7.2017
65/2017) INFORMACE O OPRAVĚ KORYTA VOJENICKÉHO POTOKA 18.7.2017
64/2017) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy 11.7.2017
63/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11/2017 4.7.2017
62/2017) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 3/2017 27.6.2017
61/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY č. 10 27.6.2017
60/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 29.6.2017 21.6.201729.6.2017
59-2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY 29.6.2017 21.6.201729.6.2017
58/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 22.6.2017 14.6.201722.6.2017
57/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY č. 9 14.6.2017
56/2017) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ ZA ROK 2016 8.6.201729.6.2017
Příloha č. 1 ZÚ
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
8.6.2017
Příloha č. 2 ZÚ
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2016
8.6.2017
Příloha č. 3 ZÚ
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016
8.6.2017
Příloha č. 4 ZÚ
ROZVAHA ZA ROK 2016
8.6.2017
Příloha č. 5 ZÚ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK 2016
8.6.2017
Příloha č. 6 ZÚ
PŘÍLOHA ZA ROK 2016
8.6.2017
Příloha č. 7 ZÚ
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
8.6.2017
55/2017) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY ZA ROK 2016 7.6.2017
54/2017) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 7.6.201729.6.2017
53/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY č.8/2017 6.6.2017
52/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY č.7/2017 5.6.2017
51/2017) NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PŘEPYCHY ZA ROK 2016 2.6.201727.6.2017
Příloha č. 1 ZÚ
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
2.6.2017
Příloha č. 2 ZÚ
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ 2016
2.6.2017
Příloha č. 3 ZÚ
PROTOKOL O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY ZE DNE 16.5.2016
PROTOKOL O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY ZE DNE 9.11.2016
2.6.2017
Příloha č. 4 ZÚ
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016
2.6.2017
Příloha č. 5 ZÚ
ROZVAHA OBCE PŘEPYCHY K 31.12.2016
2.6.2017
Příloha č. 6 ZÚ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY OBCE PŘEPYCHY ZA ROK 2016
2.6.2017
Příloha č. 7 ZÚ
PŘÍLOHA OBCE PŘEPYCHY ZA ROK 2016
2.6.2017
Příloha č. 8 ZÚ
ROZVAHA ZŠ PŘEPYCHY K 31.12. 2016
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZŠ PŘEPYCHY K 31.12. 2016
PŘÍLOHA ZŠ PŘEPYCHY K 31.12. 2016
2.6.2017
50/2017) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PŘEPYCHY č.1/2017 26.5.201714.6.2017
48/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY č. 6/2017 17.5.2017
48/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY č. 5/2017 17.5.2017
47/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ DSO VRCHY 30.5.2017 17.5.201729.5.2017
46/2017) PROTOKOL O ZKOUŠCE VODY 10.5.201718.7.2017
45/2017) POROVNÁNÍ POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ 10.5.201718.7.2017
44/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 18.5.2017 5.5.201718.5.2017
43/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ DNE 9.5.2017 28.4.20179.5.2017
42/2017) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FÚ 28.4.2017
41/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY č. 4//2017 25.4.2017
40/2017) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU č. 12/201718.4.2017
39/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY č. 3/201718.4.2017
38/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY č. 2/201712.4.2017
37/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 20.4.201712.4.201720.4.2017
36/2017) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 2/201712.4.201717.5.2017
35/2017) ZÁMĚR OBCE PŘEPYCHY č. 1/201712.4.201717.5.2017
34/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 11.4.20173.4.201711.4.2017
33/2017) OZNÁMENÍ O APLIKACI PŘÍPRAVKU NEBEZPEČNÉHO PRO VČELY31.3.201710.5.2017
32/2017) OZNÁMENÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ VRCHY O ZVEŘEJNĚNÍ23.3.2017
31/2017) PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 201722.3.2017
30/2017) ROZPOČTOVÝ VÝHLED SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 2016-201922.3.2017
29/2017) SCHVÁLENÝ ROZPOČET SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 201722.3.2017
28/2017) OZNÁMENÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ O ZVEŘEJNĚNÍ22.3.2017
27/2017) OZNÁMENÍ OBCE PŘEPYCHY O ZVEŘEJNĚNÍ22.3.2017
26/2017) ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE PŘEPYCHY 2017-202022.3.2017
25/2017) SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE PŘEPYCHY Č.122.3.2017
24/2017) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ OBNOVY KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
24/2017) OZNÁMENÍ-POZVÁNKA NA ÚVODNÍ JEDNÁNÍ
14.3.20177.4.2017
23/2017) SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PŘEPYCHY 2017
OZNÁMENÍ
6.3.2017
22/2017) PLNĚNÍ ROZPOČTU DSO VRCHY K 31.12.20166.3.201723.3.2017
21/2017) NÁVRH ROZPOČTU DSO VRCHY 20176.3.201723.3.2017
201/2017) POZVÁNKA DSO VRCHY 23.3.20176.3.201723.3.2017
19/2017) PUBLICITA-ENERGETICKÉ ÚSPORY NA OBJEKTU MŠ V OBCI PŘEPYCHY1.3.2017
19/2017) PLÁNEK-ENERGETICKÉ ÚSPORY NA OBJEKTU MŠ V OBCI PŘEPYCHY1.3.2017
18/2017) OZNÁMENÍ-ZAHÁJENA OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU1.3.201731.3.2017
17/2017) PLNĚNÍ ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ K 31.12.201628.2.201716.3.2017
16/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 16.3.201724.2.201715.3.2017
15/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 16.3.2017 24.2.201716.3.2017
14/2017) AKTUALIZOVANÝ SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM SE STAVEM K 1.2.201724.2.201717.5.2017
13/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 16.2.20177.2.201716.2.2017
12/2017) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 20163.2.201710.5.2017
11/2017) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY3.2.201722.2.2017
10/2017) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO REFERENT POŠTOVNÍCH SLUŽEB"3.2.201723.2.2017
9/2017) DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA2.2.201723.2.2017
8/2017) NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 20172.2.201716.3.2017
7/2017) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK20.1.201716.2.2017
6/2017) NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŘEPYCHY 201719.1.201723.2.2017
5/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SVAZKU OBCÍ DŘÍŽNÁ 24.1.201716.1.201724.1.2017
4/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 24.1.201716.1.201724.1.2017
3/2017) INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY16.1.20176.3.2017
2/2017) POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEPYCHY 12.1.20174.1.201712.1.2017
1/2017) DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA4.1.201720.1.2017